Upadłość konsumenta

16 Views Comment Off

Upadłość konsumencka – kto może ją ogłosić
Bankructwo firmy, czyli ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa jest powszechnym i znanym zjawiskiem. Upadłość konsumenta zaś to mało znany termin, który określa możliwość uwolnienia się od ciążących zobowiązań finansowych, przez osobę fizyczną, czyli normalnego Kowalskiego.

Definicją upadłości konsumenckiej jest częściowe lub całkowite umorzenie zadłużenia osoby fizycznej, które zostaje zasądzone na podstawie ujawnionych dowodów w trakcie procesu sądowego, które udowadniają brak możliwości wywiązania się z ciążących na dłużniku zobowiązań finansowych.

Kto i kiedy może ogłosić upadłość konsumencką?
Każda osoba fizyczna nieposiadająca działalności gospodarczej, która nie jest w stanie pokryć swoich zobowiązań finansowych względem wierzycieli. Wniosek może złożyć każdy, zarówno ten, kto utracił płynność finansową z powodu utraty pracy lub ciężkiej choroby, ale także osoba, która doprowadziła do zadłużenia świadomie, na przykład przez gry hazardowe. Należy jednak pamiętać, że sądy przychylniej podchodzą do pozytywnego rozpatrywania spraw dłużników, którzy nie popadli w długi intencjonalnie.

In : Wpisy

About the author

Related Articles

Archiwa