Komornik Poznań Wilda

22 Views Comment Off

Co może zabrać komornik?
Przedstawiciele wszelkich zawodów, a już zwłaszcza tych, które doprowadzają do pełnienia określonych ról w społeczeństwie, zawsze podlegają pewnym sztywnym zasadom. Komornicy – wbrew temu, co ludzie lubią sobie nawzajem mówić – wcale nie mogą wpaść sobie tak po prostu do domu jakiegoś dłużnika i bez słowa wyciągnąć z tego domu dowolnie wybrane sprzęty, a następnie zanieść je od razu na licytację. Oni jedynie wykonują polecenia tych, którzy znajdują się ponad nimi. Komornik Poznań Wilda w swojej pracy zawsze będzie się kierować sztywno określonymi zasadami. A to one jasno wskazują na to, co takiego wolno mu zabrać od dłużnika, a czego w żadnym wypadku nie wolno mu ruszać.

Zasady tyczą się chociażby tego, jaka część wynagrodzenia może zostać zajęta przez komornika. Jest ona inna dla dłużników alimentacyjnych, a inna dla wszystkich innych. Warto też wiedzieć, że w przypadku gdy wynagrodzenie dłużnika wynosi mniej niż mniej więcej pięć tysięcy złotych brutto, komornikowi nie wolno jest wziąć więcej od równowartości najniższej krajowej. To minimalne wynagrodzenie jest bowiem niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

About the author

Related Articles

Archiwa