ODŻELAZIACZ WODY

Nowy produkt

UWAGA !!! : Dobór odżelaziacza i cena jest ustalana indywidualnie na podstawie analizy fizyko-chemicznej wody Klienta ( z ujęcia własnego lub wodociągu lokalnego ).

Występowanie związków żelaza i manganu w wodach z ujęć podziemnych powoduje dużą uciążliwość przy wykorzystaniu tych wód do celów komunalnych i przemysłowych. 

Więcej szczegółów

Więcej informacji

Odżelaziacz wody

Występowanie związków żelaza i manganu w wodach z ujęć podziemnych powoduje dużą uciążliwość przy wykorzystaniu tych wód do celów komunalnych i przemysłowych. W większości przypadków, woda z eksploatowanych ujęć wymaga odżelaziania oraz odmanganiania. 

Dostępność odżelaziaczy, wymagany kontakt

Dobór odżelaziacza i cena jest ustalana indywidualnie na podstawie analizy fizyko-chemicznej wody Klienta ( z ujęcia własnego lub wodociągu lokalnego ).

Wyniki analizy wody oraz informacje nt. instalacji wodnej w budynku można przesłać wypełniając formularz doboru urządzenia znajdujący się stronie www : http://www.alco.waw.pl/formularz.html