POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Bezpieczeństwo 

Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane podawane podczas rejestracji Klienta są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb realizacji zamówienia, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z 2002 r. – tekst jednolity) i nie będą udostępniane osobom trzecim. 

Sklep internetowy ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o klientach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług, tj.  wystawianie dokumentów zakupu, dokonywanie transakcji płatniczych, informowanie klientów o oferowanych produktach i usługach. Informacje kontaktowe klientów są także wykorzystywane do nawiązania z nimi kontaktu kiedy jest to konieczne, np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia. 

Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji, dokonywać zamówień ani subskrybować usług świadczonych przez nasz sklep bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.